Pełnomocnik
do wynajęcia

Zachęcam Państwa do skorzystania z usługi na zasadzie outsourcingu, pełnienia funkcji Pełnomocnika. Usługa outsourcingu skierowana jest przede wszystkim do mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw. Proponujemy, by w miejsce stałego pracownika na pełnym etacie odpowiadającego za opracowanie, wdrażanie i auditowanie w tym utrzymywanie
i doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności i / lub systemu zarządzania jakością powołać Pełnomocnika do wynajęcia, co w znacznym stopniu obniży koszty Państwa Firmy oraz umożliwi rzetelne i obiektywne spojrzenie Firmy zewnętrznej jaką jest Akademia HACCP na funkcjonujący system zarządzania.

Proponujemy Państwu usługę stałej opieki nad systemami zarządzania bezpieczeństwem żywności GHP/GMP/HACCP/BRC/IFS/ISO 22000 oraz systemami zarządzania jakością
wg normy ISO 9001 jak również reprezentowania właściciela podczas urzędowych kontroli. Usługa ta nosi nazwę „Pełnomocnik do wynajęcia”.

Współdziałamy w różnych formach i czasie!!!

USŁUGA „PEŁNOMOCNIK DO WYNAJĘCIA” OBEJMUJE:

 • Okresowe (miesięczne, kwartalne) wizyty w przedsiębiorstwie
 • Przeprowadzanie szkoleń pracowników z zagadnień GHP/GMP/HACCP/BRC/IFS/
  ISO 22000/ISO 9001
 • Opracowywanie i wdrażanie dokumentacji systemowej GHP/GMP/HACCP/BRC/IFS/
  ISO 22000/ISO 9001
 • Zarządzanie dokumentacją w tym bieżącą aktualizację
 • Prowadzenie auditów wewnętrznych
 • Prowadzenie przeglądów zarządzania
 • Przygotowanie przedsiębiorstwa do certyfikacji
 • Reprezentowanie interesów firmy na zewnątrz podczas kontaktów z przedstawicielami urzędowych kontroli żywności jak również z jednostkami certyfikującymi
 • Przygotowanie niezbędnych dokumentów potrzebnych do zatwierdzania / rejestracji przedsiębiorstwa przed organami Inspekcji Sanitarnej i / lub Inspekcji Weterynaryjnej
 • Udział i wsparcie podczas kontroli urzędowych
 • Doradztwo w zakresie interpretacji protokołów i zaleceń pokontrolnych inspekcji
 • Przygotowanie zastrzeżeń do protokołów pokontrolnych i odwołań od decyzji
 • Rozwiązywanie problemów technologicznych w zakładach produkcji żywności,
  obiektach żywienia zbiorowego, obiektach obrotu żywnością
 • Doradztwo w zakresie prawidłowego znakowania żywności
 • Doradztwo w zakresie interpretacji aktualnych przepisów prawa żywnościowego

Serdecznie zapraszam do skorzystania z naszej oferty pn. „Pełnomocnik do wynajęcia”. Akademia HACCP bierze pełną odpowiedzialność za świadczone usługi.

Projekt i wykonanie Creato 2010 - Pozycjonowanie stron Grudziądz