Doradztwo

Firma Akademia HACCP prowadzi działalność doradczą w zakresie:

 • Bezpieczeństwa żywności jak również w zakresie szeroko pojętego zarządzania jakością. Doradztwo obejmuje zagadnienia z zasad GHP / GMP, standardów BRC / IFS, systemów HACCP/ ISO 22000, ISO 9001.
  Doradzamy przy pracach związanych z procesem opracowywania, wdrażania
  i auditowania powyższych zasad, standardów i systemów. Opracowana dokumentacja
  jest dostosowywana dla każdego przedsiębiorstwa indywidualnie tzn. „uszyta na miarę”. Zakres usług doradczych obejmuje również przygotowanie firmy do certyfikacji standardów oraz systemów.
 • Interpretacji aktualnych przepisów prawa żywnościowego
 • Przygotowania niezbędnych dokumentów potrzebnych do zatwierdzania / rejestracji przedsiębiorstwa przed organami Inspekcji Sanitarnej i / lub Inspekcji Weterynaryjnej
 • Postępowania podczas kontroli urzędowych
 • Interpretacji protokołów i zaleceń pokontrolnych inspekcji
 • Przygotowania zastrzeżeń do protokołów pokontrolnych i odwołań od decyzji
 • Rozwiązywania problemów technologicznych w zakładach produkcji żywności,
  obiektach żywienia zbiorowego, obiektach obrotu żywnością
 • Znakowania żywnością

Projekt i wykonanie Creato 2010 - Pozycjonowanie stron Grudziądz